Zakład Inżynierii Kolejowej Sp. z o.o.

Kontakt

TEL. 15 832 02 79

FAX: 15 832 24 71

ZIK@ZIKSANDOMIERZ.PL

UL. RETMAŃSKA 11A

27-600 SANDOMIERZ

Zawiadomienie o przekształceniu spółki

Niniejszym informujemy, że dnia 11 lipca 2017 roku nastąpiło przekształcenie spółki Zakład Inżynierii Kolejowej Leśkiewicz, Kosmala Spółka Jawna z siedzibą w Sandomierzu (Spółka Przekształcana) w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: Zakład Inżynierii Kolejowej Sp. z o.o. (Spółka Przekształcona).

Zgodnie z art. 553 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Spółce Przekształconej przysługują wszelkie prawa i obowiązki Spółki Przekształcanej. W konsekwencji Spółka Przekształcona pozostaje właścicielem majątku należącego do Spółki Przekształcanej przed przekształceniem oraz pozostaje stroną wszelkich umów, które zostały zawarte przez Spółkę Przekształcaną. Bez zmian pozostaje adres, numery NIP i REGON. Spółce Przekształconej został nadany numer KRS 0000679449.

W związku z powyższym , od dnia 11 lipca 2017 roku, wszelką korespondencję prosimy kierować do spółki Zakład Inżynierii Kolejowej Sp. z o.o. z siedzibą w Sandomierzu, ul. Retmańska 11a, 27-600 Sandomierz.

Jednocześnie informujemy, że wszelkie dotychczasowe zobowiązania powstałe w trakcie naszej współpracy zostaną wykonane przez Spółkę Przekształconą, natomiast realizacja świadczeń wynikających z umów, których stroną była Spółka Przekształcana powinna nastąpić na rzecz Spółki Przekształconej.

Zakład Inżynierii Kolejowej Sp. z o.o.
(dawniej: Zakład Inżynierii Kolejowej Leśkiewicz, Kosmala Sp. j.)
ul. Retmańska 11a
27-600 Sandomierz
KRS: 0000679449
NIP: 663-000-07-95
REGON: 290355735

 
(C) 1986 - 2022 Zakład Inżynierii Kolejowej Sp. z o.o.
realizacja medox.pl | Polityka Prywatności | Polityka Cookies
ZIK Sandomierz 1 ZIK Sandomierz 2 ZIK Sandomierz 3 ZIK Sandomierz 4